Παιδαγωγική Επάρκεια ΔΠΜΣ

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες” παρέχει Παιδαγωγική επάρκεια στους αποφοίτους του (ΦΕΚ 2262, τεύχος Β΄, 31-5-2021, Απόφαση 6η).   Λήψη ΦΕΚ