Προϋποθέσεις Εισαγωγής και διαδικασία επιλογής σπουδαστών

Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες υποψήφιοι/ες που είναι: α) Απόφοιτοι Τμημάτων Πανεπιστημίων (συμπεριλαμβανομένης της Σχολής Καλών Τεχνών), Πολυτεχνείων και ΤΕΙ (συμπεριλαμβανομένων της ΑΣΠΑΙΤΕ, ΣΕΛΕΤΕ ή ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (σε ποσοστό 60%). β) Απόφοιτοι των μεταπτυχιακών των τμημάτων που συνδιοργανώνουν το παρόν ΔΔΠΜΣ (σε ποσοστό 40%). Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Προϋποθέσεις Εισαγωγής και διαδικασία επιλογής σπουδαστών.