Τρίτη, 28 ΜαΐουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Ειδικεύσεις του προγράμματος

Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο κατευθύνσεις:

  • 1η Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών/Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών
  • 2η Κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών/Νομικών Επιστημών

Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) θα καθορίζεται κατ’ έτος η λειτουργία των δύο κατευθύνσεων. Επιπλέον, το ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση θα είναι 50% του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει καθορίσει η ΕΔΕ για το συγκεκριμένο έτος. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε μία από τις δύο κατευθύνσεις η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή του ποσοστού, με βάση πάντα το ανώτατο όριο συμμετοχής φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο