Πέμπτη, 13 ΙουνίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Χρονική διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ, σε πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, και σε πρόγραμμα μερικής φοίτησης, το οποίο ορίζεται σε έξη (6) διδακτικά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο και το έκτο εξάμηνο διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο