Τετάρτη, 17 ΑπριλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Συνήγορος του Φοιτητή

Ο Νόμος 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» με το άρθρο 55 καθιερώνει τον θεσμό του Συνηγόρου του φοιτητή στα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο, «σκοπός του θεσμού είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, η τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, η αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και η διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας του ιδρύματος. Ο συνήγορος του φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών».

 

Στοιχεία επικοινωνίας συνήγορου του φοιτητή στην Καβάλα.

Νικόλαος Κόκκινος
Αναπληρωτής καθηγητής
Τμήμα Χημείας
Σχολή Θετικών Επιστημών
ΔΙΠΑΕ, Πανεπιστημιούπολη Καβάλας
Αγ. Λουκάς, Τ.Κ. 65404, Καβάλα
Τηλ. +30 2510 462294
e-mail: nck@chem.ihu.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο