Παρασκευή, 19 ΙουλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Σκοπός του ΔΠΜΣ

Ο τίτλος του ΔΠΜΣ είναι «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες (MSc in Didactic of Sciences and Modern Technology)». Το δε αντικείμενό του είναι η Διδακτική των Επιστημών και οι Σύγχρονες Τεχνολογίες.

Το ΔΠΜΣ συνδιοργανώνεται από τα τμήματα Φυσικής, Χημείας, Διοικητικής Επιστήμης και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΔΠΘ.

Ο σκοπός του προγράμματος είναι διττός: η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και σε όλους τους αποφοίτους AEI που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην τυπική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα:

  • ανάδειξη νέων ερευνητικών τομέων στη διδακτική και την παιδαγωγική με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών,
  • υψηλού επιπέδου γνώση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας,
  • εξειδικευμένη γνώση θεμάτων ηλεκτρονικής μάθησης,
  • ανάπτυξη ηλεκτρονικού αποθετηρίου,
  • προετοιμασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών στα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης και
  • γνώση σε θέματα ανάπτυξης εργαλείων e-learning, τρισδιάστατων εικονικών και συστημάτων διαχείρισης μάθησης.
kedivimkedivimkedivim
Μετάβαση στο περιεχόμενο