Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου

Αρχική Σελίδα

Παράταση πρόσκλησης συμμετοχής στο ΔΔΠΜΣ 2021 – 2022

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο ΔΔΠΜΣ παρατείνεται μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2021. Οι υποψήφιοι/ε...

Απαλλαγή διδάκτρων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4485/2017, άρθρο 35, παρ.2 και σύμφωνα με...

Ανακοίνωση εξ αποστάσεως ορκωμοσίας

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡ...

Παρουσίαση της σειράς «Παιδαγωγοί της Αλληλεγγύης»

Στα πλαίσια του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» των...