Τρίτη, 28 ΜαΐουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακαδ. έτους 2024 – 2025

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (Μ.Φ.) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο:
«Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»
(ΦΕΚ 445 05/02/2021 τ. Β’)

 

Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025
η εισαγωγή 80 φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:
 «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»

  

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει την Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια στους αποφοίτους του (ΦΕΚ 2262, τεύχος Β΄, 31-5-2021, Απόφαση 6η).

Στο τμήμα Φυσικής της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, της σχολής Θετικών Επιστημών, σε συνεργασία με τα τμήματα Χημείας και Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες».

Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο. Οι μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους φοίτησης διαρκούν τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα εκ των οποίων το τελευταίο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ). Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, εκ των οποίων το πέμπτο και έκτο εξάμηνο διατίθενται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

  Κατά την εγγραφή τους στο Δ.Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (Μ.Φ.) έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο κατευθύνσεις την οποία θα ακολουθήσουν κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο:

1η Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών / Οικονομικών / Μηχανικών Επιστημών

2η Κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών / Παιδαγωγικών / Ανθρωπιστικών / Νομικών Επιστημών

Λήψη πρόσκλησης

Prosklisi 24-25

 

Αίτηση συμμετοχής ΔΠΜΣ – Ακαδ. έτος 2024 – 2025

Μετάβαση στο περιεχόμενο