Τετάρτη, 17 ΑπριλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Παιδαγωγική Επάρκεια Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες” παρέχει Παιδαγωγική επάρκεια στους αποφοίτους του (ΦΕΚ 2262, τεύχος Β΄, 31-5-2021, Απόφαση 6η).
Μετάβαση στο περιεχόμενο