Τρίτη, 28 ΜαΐουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Ανακοίνωση εξ αποστάσεως ορκωμοσίας

Η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του μεταπτυχιακού προγράμματος ΔΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, , θα πραγματοποιηθεί την

Τετάρτη 23 Ιουνίου 2021 και ώρα 19:00

Η τελετή καθομολόγησης θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων συμμετοχής και συγκεκριμένα με τη χρήση του συστήματος Ζoom.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει:

  • Να διαθέτουν κάμερα, ηχείο και μικρόφωνο λειτουργικά και έτοιμα προς χρήση.
  • Να είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο σε χώρο δικής τους επιλογής
  • Να φέρουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

Ο σύνδεσμος καθώς και οι λεπτομέρειες για τη συμμετοχή στην τελετή θα γνωστοποιηθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα.

Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στη τελετή  θα πρέπει να στείλουν με mail στη γραμματεία την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στην ορκωμοσία.

Απαγορεύεται η καταγραφή, από οποιονδήποτε συμμετέχοντα και με οποιονδήποτε τρόπο, της τελετής καθομολόγησης, καθώς και η δημοσίευση ή ανάρτηση σε ιστοσελίδες ή κοινοποίηση σε τρίτους ή η μετάδοση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο του συνόλου ή μέρους της διαδικασίας καθομολόγησης. Μια τέτοια περαιτέρω επεξεργασία συνιστά υπέρβαση του πλαισίου προστασίας προσωπικών δεδομένων του ΔΙΠΑΕ, καθόσον παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 679/2019 και τον Ν. 4624/2019 και συνεπάγεται την ευθύνη αυτής/αυτού που τη διενεργεί.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ με τους παρακάτω αριθμούς μητρώου και τα αρχικά του ονόματος τους καλούνται να παραβρεθούν στην ορκωμοσία  της 23ης Ιουνίου 2021 επειδή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΕΠΙΘΕΤΟ

ΟΝΟΜΑ

16

ΑΝΔ.

ΓΕ.

22

ΒΕΖ.

ΑΝ.

27

ΓΙΑΖ.

ΙΩΑ.

30

ΚΑΡ.

ΕΛ.

35

ΚΩΤ.

ΑΠ.

36

ΜΠ.

ΑΡΓ.

38

ΜΠ.

ΣΤ.

44

ΡΑΠ.

ΑΘ.

46

ΣΤ.

ΕΥΜ.

49

ΤΖ.

ΓΕ.

51

ΤΣ.

ΚΥΡ.

55

ΧΑΤΖ.

ΕΛ.

59

ΑΣΛ.

ΚΩΝ.

60

ΒΛ.

ΑΝ.

61

ΓΚ.

ΝΙΚ

62

ΖΟΥ.

ΑΙΚ.

63

ΚΑΛ.

ΑΘ.

64

ΚΛ.

ΚΩΝ

65

ΜΙΧ

ΑΘ.

66

ΜΙΧ.

ΧΡ.

67

ΜΟΛ.

ΝΙΚ.

68

ΜΟΥ.

ΙΣ.

69

ΞΑΓ.

ΣΠ.

70

ΠΑΝ

ΑΘ.

71

ΠΑΠ.

ΙΩ.

72

ΠΑΠ.

ΜΙΧ.

73

ΠΕΪΜ.

ΕΛ.

74

ΣΑΝ.

ΠΑΝ.

75

ΣΩΤ.

ΑΝ.

77

ΤΟΤ.

ΣΩΤ.

78

ΤΣ.

ΕΛ.

79

ΤΑ.

ΑΥΓ.

80

ΧΑΤ.

ΣΑ.

81

ΧΑΤΖ.

ΒΑΣ.

82

ΒΑΜ.

ΣΑΒ.

83

ΚΥΡ.

ΑΝ.

84

ΣΚ.

ΚΩΝ.

85

ΛΥΜ.

ΔΗΜ.

86

ΠΑΓ.

ΕΙΡ.

87

ΣΙΔ.

ΝΑΝ.

88

ΑΡΖ.

ΒΙ.

89

ΛΑΖ.

ΣΤ.

90

ΚΑΡ.

ΚΩΝ.

91

ΣΤ.

ΒΑΣ.

92

ΚΙΚ.

ΠΑΝ.

93

ΔΗΜ.

ΑΘ.

94

ΔΑΛ

ΕΛ.

95

ΖΑΡΚ.

ΗΛ.

96

ΚΑΪ.

ΛΑ.

 

Πρόσκληση καθομολόγησης του Διευθυντή του ΔΔΠΜΣ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΠΜΣ 2016-2018
Μετάβαση στο περιεχόμενο