Πέμπτη, 13 ΙουνίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Συντάκτης: DstAdmin

Έναρξη ΔΔΠΜΣ – Εαρινό εξάμηνο 2021

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Διιδρυματικού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες», την Παρασκευή 9 Απριλίου 2021, παρουσία των Προέδρων των συμμετεχόντων στο ΔΔΠΜΣ τμημάτων, πολλών Διδασκόντων και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Η κατάσταση της πανδημίας στη χώρα, απέτρεψε τη διά ζώσης πρώτη γνωριμία, όπως άλλες χρονιές. Εντούτοις, η έναρξη πραγματοποιήθηκε μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Zoom.   https://dst.ihu.gr/enarxi-ddpms-2021-diadiktyaki-ekdilosi...

Πέρας διαδικασίας συνεντεύξεων

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Αγαπητοί υποψήφιοι φοιτητές του ΔΔΠΜΣ, Με τη διαδικασία των συνεντεύξεων να έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ήταν χαρά μας να γνωρίσουμε τον κάθε ένα και την κάθε μια έστω και διαδικτυακά. Η ομάδα του ΔΔΠΜΣ εργάζεται τώρα στην επεξεργασία των δεδομένων που μας έχετε δώσει ώστε το γρηγορότερο δυνατό να ανακοινωθούν οι τελικοί αξιολογικοί πίνακες επιτυχόντων. Σας ευχαριστούμε και πάλι για το ενδιαφέρον σας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε, σαν ομάδα, το καλύτερο δυνατό για την ομαλή διεξαγωγή του ΔΔΠΜΣ έστω και σε αυτές τις συνθήκες πανδημίας. Εκ μέρους του ΔΔΠΜΣ, Βασίλειος Τσιάντος, Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ...

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων απαλλαγής διδάκτρων

Ανακοινώσεις
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι όσοι φοιτητές εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4485/2017, άρθρο 35, παρ.2 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η παρακάτω Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3387/τ.Β’/10.08.2018 δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης του ΔΔΠΜΣ μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά από 19/03/2021 έως 24/03/2021 - 3 μ.μ. την αίτηση τους για απαλλαγή διδάκτρων καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (άρθρο 5, ΦΕΚ 3387/Β’/10.08.2018) στη Γραμματεία του ΔΔΠΜΣ (sec@dst.ihu.gr), προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Το εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ανέρχεται για μεν το ατομικό εισόδημα σε οκτώ χιλιάδες εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ (8.195,00 €) (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμ...

Συστατικές επιστολές αίτησης υποψηφιότητας

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
Σχετικά με τις συστατικές επιστολές για την αίτηση συμμετοχής στο ΔΔΠΜΣ, λόγω των συνθηκών της πανδημίας και του περιορισμένου χρόνου της περιόδου αιτήσεων, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας του ή των καθηγητών από τους οποίους υπάρχει συναίνεση στην έγγραφη αποστολή συστατικής επιστολής.

Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων – 2021

Ανακοινώσεις, Αρχική Σελίδα
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ   Για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (Μ.Φ.) στο Διιδρυματικό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος με τίτλο: «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες» (ΦΕΚ 445 05/02/2021 τ. Β’)   Προκηρύσσεται για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο) η εισαγωγή 40 φοιτητών/τριών στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο:  «Διδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες»   Στο τμήμα Φυσικής της Πανεπιστημιούπολης Καβάλας, της σχολής Θετικών Επιστημών, του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε συνεργασία με τα τμήμ...

Πρακτική άσκηση και μικροδιδασκαλίες

Αρχική Σελίδα
Στα πλαίσια του ΔΔΠΜΣ, εκτός των παραδόσεων και διαλέξεων, προβλέπονται θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις, παρουσιάσεις και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας – διδασκαλίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξετάζονται, μεταξύ των άλλων και σε μάθημα διδασκαλίας. Αρχικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκουν επιλεγμένες από τους ίδιους θεματικές ενότητες, υπό τη μορφή μικροδιδασκαλίας. Εν συνεχεία και αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρώτη φάση, παρακολουθούν έμπειρους εκπαιδευτικούς σε πραγματικό περιβάλλον – τάξη και τέλος, υπό την επίβλεψη επόπτη που ορίζει η ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ, διεκπεραιώνουν και οι ίδιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδασκαλίες σε πραγματική (πρακτική άσκηση) σε σχολική τάξη ή σε τάξη ενηλίκων, ανάλογα με την κατεύθυνση του μεταπτυχιακού φοιτητή....

Πρόγραμμα Σπουδών

Αρχική Σελίδα
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις, καθώς και σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των μαθημάτων του προγράμματος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωτικής παρακολούθησης (8), και επιλογής (2), ανάλογα με την κατεύθυνση, που θα επιλέγουν. Η ΕΔΕ έχει το δικαίωμα να διαμορφώνει (αυξομειώνει) τα υποχρεωτικά μαθήματα και τα μαθήματα επιλογής ανά έτος, εάν το κρίνει αναγκαίο. Συνολικά τα μαθήματα που θα παρακολουθούν οι Μ.Φ. στα δύο εξάμηνα θα ανέρχονται σε δέκα (10). Για το δεύτερο εξάμηνο θα δηλώνουν την κατεύθυνση της επιλογής τους. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών είναι 90. Κάθε μάθημα (6 π...

Ειδικεύσεις του προγράμματος

Αρχική Σελίδα
Κατά το δεύτερο ακαδημαϊκό εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν δύο κατευθύνσεις: 1η Κατεύθυνση: Διδακτική Θετικών/Οικονομικών/Μηχανικών Επιστημών 2η Κατεύθυνση: Διδακτική Κοινωνικών/Ανθρωπιστικών/Νομικών Επιστημών Με απόφαση της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) θα καθορίζεται κατ’ έτος η λειτουργία των δύο κατευθύνσεων. Επιπλέον, το ποσοστό μεταπτυχιακών φοιτητών σε κάθε κατεύθυνση θα είναι 50% του συνόλου των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχει καθορίσει η ΕΔΕ για το συγκεκριμένο έτος. Εάν δεν καλυφθούν οι θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών σε μία από τις δύο κατευθύνσεις η ΕΔΕ μπορεί να αποφασίσει την αλλαγή του ποσοστού, με βάση πάντα το ανώτατο όριο συμμετοχής φοιτητών στο ΔΔΠΜΣ....
Μετάβαση στο περιεχόμενο