Τρίτη, 28 ΜαΐουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Παρουσίαση εκπαιδευτικής πλατφόρμας VERTITECH

Tην Παρασκευή 21.5.2021 και ώρα 17:00, στα πλαίσια του μαθήματος ‘Σύγχρονες τεχνολογίες και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων’, του ΔΔΠΜΣ “ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ”, στην αίθουσα https://zoom.us/j/96695027576, θα πραγματοποιηθεί Workshop σε συνεργασία με την εταιρεία Vertitech https://www.vertitech.gr/ με σκοπό να παρουσιαστεί η εκπαιδευτική πλατφόρμα Classter. Πρόκειται για ένα σύστημα που εκσυγχρονίζει τον εκπαιδευτικό Οργανισμό με τις απεριόριστες δυνατότητες που διαθέτει (άμεση πληροφορία και πρόσβαση σε δεδομένα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτών, διαχείριση οικονομικών και επικοινωνιακών σχέσεων). Το Classter υποστηρίζει σήμερα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών Οργανισμών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Μετάβαση στο περιεχόμενο