Τρίτη, 28 ΜαΐουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Πρακτική άσκηση και μικροδιδασκαλίες

Στα πλαίσια του ΔΔΠΜΣ, εκτός των παραδόσεων και διαλέξεων, προβλέπονται θεωρητικές και εργαστηριακές ασκήσεις, παρουσιάσεις και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας – διδασκαλίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εξετάζονται, μεταξύ των άλλων και σε μάθημα διδασκαλίας. Αρχικά οι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδάσκουν επιλεγμένες από τους ίδιους θεματικές ενότητες, υπό τη μορφή μικροδιδασκαλίας. Εν συνεχεία και αφού ολοκληρώσουν επιτυχώς την πρώτη φάση, παρακολουθούν έμπειρους εκπαιδευτικούς σε πραγματικό περιβάλλον – τάξη και τέλος, υπό την επίβλεψη επόπτη που ορίζει η ΕΔΕ του ΔΔΠΜΣ, διεκπεραιώνουν και οι ίδιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές διδασκαλίες σε πραγματική (πρακτική άσκηση) σε σχολική τάξη ή σε τάξη ενηλίκων, ανάλογα με την κατεύθυνση του μεταπτυχιακού φοιτητή.

Μετάβαση στο περιεχόμενο