Παρασκευή, 19 ΙουλίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Συστατικές επιστολές αίτησης υποψηφιότητας

Σχετικά με τις συστατικές επιστολές για την αίτηση συμμετοχής στο ΔΔΠΜΣ, λόγω των συνθηκών της πανδημίας και του περιορισμένου χρόνου της περιόδου αιτήσεων, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας του ή των καθηγητών από τους οποίους υπάρχει συναίνεση στην έγγραφη αποστολή συστατικής επιστολής.

kedivimkedivimkedivim
Μετάβαση στο περιεχόμενο