Πέμπτη, 26 Μαΐου

Συστατικές επιστολές αίτησης υποψηφιότητας

Σχετικά με τις συστατικές επιστολές για την αίτηση συμμετοχής στο ΔΔΠΜΣ, λόγω των συνθηκών της πανδημίας και του περιορισμένου χρόνου της περιόδου αιτήσεων, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας του ή των καθηγητών από τους οποίους υπάρχει συναίνεση στην έγγραφη αποστολή συστατικής επιστολής.