Τετάρτη, 29 Ιουνίου

Υποβολή αιτήσεων για απαλλαγή διδάκτρων

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, 

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε οτι όσοι επιθυμείτε και πληροίτε τις προϋποθέσεις για να καταθέσετε αίτηση για την απαλλαγή διδάκτρων μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση απο 15/9/2021-20/9/2021.