Τρίτη, 5 ΜαρτίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Παράταση πρόσκλησης συμμετοχής στο ΔΔΠΜΣ 2021 – 2022

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο ΔΔΠΜΣ παρατείνεται μέχρι και την 20η Σεπτεμβρίου 2021.

Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν από την Γραμματεία του μεταπτυχιακού σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής μέσω τηλεδιάσκεψης (στα πλαίσια της προσπάθειας περιορισμού της πανδημίας COVID19). Για την ημερομηνία της συνέντευξης θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email).

Λήψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Prosklisi-v6
Μετάβαση στο περιεχόμενο