Τετάρτη, 22 ΜαρτίουΔιδακτική των Επιστημών και Σύγχρονες Τεχνολογίες

Διδάσκοντες ΔΔΠΜΣ

Βασίλειος Τσιάντος
Διευθυντής ΔΔΠΜΣ / Καθηγητής ΔΙΠΑΕ
tsianto@physics.ihu.gr
Ευστάθιος Δημητριάδης
Καθηγητής ΔΙΠΑΕ
edimit@mst.ihu.gr
Δημήτριος Μαδυτινός
Καθηγητής ΔΙΠΑΕ
dmadi@mst.ihu.gr
Γιώργος Σταμέλος
Καθηγητής Παν. Πατρών
stamelos@upatras.gr
Αχιλλέας Χριστοφορίδης
Ομ. Καθηγητής ΔΙΠΑΕ
achrist@chem.ihu.gr
Όλγα Θέμελη
Αν. Καθηγήτρια Παν. Κρήτης
Γεώργιος Κύζας
Αν. Καθηγητής ΔΙΠΑΕ
kyzas@chem.ihu.gr
Σεβαστή Χατζηφωτίου
Αν. Καθηγήτρια ΔΠΘ
schatzif@sw.duth.gr
Νικόλαος Τσέργας
Επ. Καθηγητής ΔΠΘ
tsergasnik@yahoo.gr
Γεώργιος Φιλιππίδης
Επ. Καθηγητής ΔΠΘ
geofilipi@yahoo.gr
Αναστασία Καραντζή
Επιστημονικός Συνεργάτης
akarantzi@hotmail.gr
Σπυρίδων Κιουλάνης
Επιστημονικός Συνεργάτης
spiros@kioulanis.gr
Γεώργιος Κουντουράς
Επιστημονικός Συνεργάτης
Αθανάσιος Μαλέτσκος
Επιστημονικός Συνεργάτης
maletskospysep@gmail.com
Βασίλης Σάλτας
Επιστημονικός Συνεργάτης
saltas70@gmail.com
Μετάβαση στο περιεχόμενο